Responsive image

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มรภ.สงขลา) สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร 2017-01-31


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จัดอบรม "ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา" 20 มกราคม 2560 2017-01-20


ประมวลภาพกิจกรรม "ทำบุญศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล" วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 2016-12-29


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียน สตรีพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี" ให้กับนักเรียนจำนวน 30 คน วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 2016-11-26


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และฝึกประสบการณ์งานวิจัย" โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 2016-10-29


ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 13 ต.ค. 2559 2016-10-13


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 4-6 ส.ค. 2559 2016-08-04


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 1-2 ส.ค. 2559 2016-08-01


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" และ "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น" ให้กับโรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 1-2 ส.ค. 2559 2016-08-01


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น" 2016-07-31


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>