Responsive image

น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เพื่อร่วมกันพัฒ 2019-01-10


อาจารย์วาสนา มู่สา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ต้อนรับคณะจากธนาคารออมสิน ภาค 18 2018-12-27


ภาพกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2018-12-20


Big Cleaning Day 2561 น้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมใจกันทำความสะอาดอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม 2018-12-19


ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่ ณ อ.คลองหอยโข่ง เพื่อสำรวจปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจ 2018-11-28


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายวิทยาศาสตร์" 2018-11-01


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการใช้เครื่องมือ UV Visible Spectroscopy โดยมี ดร.พัชรี เพิ่มพูน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน 2018-10-03


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชา 2018-08-04


สัมมนาการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณดาวริน สุขเกษม วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 2018-07-19


เมื่อวันที่ 5 - 6 ก.ค. 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเ 2018-07-05


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com