Responsive image

ภาพกิจกรรม นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้านพฤกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ วันที่ 2 กันยายน 2556 2013-09-02


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดอบรม "ค่ายดาราศาสตร์ " ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ 2013-08-29


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 2013-08-28


ประมวลภาพ "สงขลาราชภัฏวิชาการ ๒๕๕๖" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 2013-07-16


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามโครงการ "หมู่บ้านวิทยาศาสตร์" หมู่บ้านทุ่งเอาะ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 2013-06-28


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขยายพันธุ์เฟิร์นชายผ้าสีดาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า" วันที่ 21 มิถุนายน 2556 2013-06-21


ภาพกิจกรรม "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับเยาวชน" โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล วันที่ 13 มิถุนายน 2556 2013-06-13


ภาพกิจกรรม "โครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส" วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 2013-05-31


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสูง (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556 2013-05-27


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีว" โรงเรียนนราสิกขาลัย และโรงเรียนตากใบ วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2556 2013-05-24


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>