Responsive image

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รุ่น ๒ 2012-10-08


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ระหว่าง 2012-10-03


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศ 2012-09-27


ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด อ.สะเดา จ.สงขลา วันที่ 13/9/2555 2012-09-13


"โครงการวันเดียว เที่ยวสองนคร" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา จัดอบรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ 2012-08-24


คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2012-08-16


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษา" ให้กับ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2012-08-10


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน" ให้กับ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2012-08-10


โครงการ "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์" ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี๑ วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ 2012-07-29


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายสิ่งแวดล้อม ปฐพี วารี พฤกษา (ดิน น้ำ ป่า)" ให้กับ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ณ วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ 2012-07-29


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>