Responsive image

ภาพกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2018-12-20


Big Cleaning Day 2561 น้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมใจกันทำความสะอาดอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม 2018-12-19


ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่ ณ อ.คลองหอยโข่ง เพื่อสำรวจปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจ 2018-11-28


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายวิทยาศาสตร์" 2018-11-01


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการใช้เครื่องมือ UV Visible Spectroscopy โดยมี ดร.พัชรี เพิ่มพูน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน 2018-10-03


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชา 2018-08-04


สัมมนาการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณดาวริน สุขเกษม วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 2018-07-19


เมื่อวันที่ 5 - 6 ก.ค. 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเ 2018-07-05


ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างว 2018-06-28


ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2018-06-01


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>