Responsive image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)" โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 2014-06-16


ภาพกิจกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 2014-06-13


บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟและเครื่องทำกาแฟ (อโรม่า กรุ๊ป) จัดอบรม การชงกาแฟ Barista ให้กับผู้สนใจ 2014-06-04


วันที่ 3 มิถุนายน 2557 สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ"การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน " 2014-06-03


ภาพกิจกรรม โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม "ปฐพี-วารี-พฤกษา (ดิน-น้ำ-ป่า) "โรงเรียนสตรีพัทลุง 27 พ.ค. 2557 โรงเรียนสตรีพัทลุง 2014-05-27


ประมวลภาพ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนจากจังหวัดพัทลุง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 2014-05-27


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ 2014-05-14


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า" ให้กับ โรงเรียนบ้านท่ามิหรํา จังหวัดพัทลุง วันที่ 26 ม 2014-03-26


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 26-27 มีนาคม 2557 2014-03-26


อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 20 มีนาคม 2557 2014-03-20


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>