Responsive image

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 2015-01-25


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 2014-12-22


ประมวลภาพกิจกรรม "ทำบุญศูนย์วิทยาศาสตร์" ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 19 ธันวาคม 2557 2014-12-19


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดกิจกรรม เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์ Science Film Festival 2014 ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2014-12-12


"ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกประสบการณ์งานวิจัย" รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 2014-10-31


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น" ให้กับ โรงเรียนสตูลวิทยา 13 - 14 ตุลาคม 2557 2014-10-14


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนสตูลวิทยา 13 - 14 ตุลาคม 2557 2014-10-13


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ " โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2557 2014-10-08


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ 26 กันยายน 2557 2014-09-26


คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผลิตเครื่องแกง 25 กันยายน 2557 2014-09-25


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>