Responsive image

ประมวลภาพกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อม ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก 30 สิงหาคม 2557 2014-08-30


โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ (สพม.16) ค่าย 5 ครั้งที่ 2 2014-08-15


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2014-07-24


เสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 2014-07-07


ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557 2014-07-07


โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ (สพม.16) ค่าย 5 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557 2014-06-27


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำป้ายชื่อพรรณไม้" 26 - 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา 2014-06-26


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเซลล์พืชและระบบอวัยวะของสัตว์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 2014-06-21


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" โรงเรียนอนุบาลสงขลา วันที่ 20 มิถุนายน 2557 2014-06-20


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)" โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 2014-06-16


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com