Responsive image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 2014-12-22


ประมวลภาพกิจกรรม "ทำบุญศูนย์วิทยาศาสตร์" ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 19 ธันวาคม 2557 2014-12-19


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดกิจกรรม เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์ Science Film Festival 2014 ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2014-12-12


"ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และฝึกประสบการณ์งานวิจัย" รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 2014-10-31


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น" ให้กับ โรงเรียนสตูลวิทยา 13 - 14 ตุลาคม 2557 2014-10-14


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์" โรงเรียนสตูลวิทยา 13 - 14 ตุลาคม 2557 2014-10-13


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ " โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2557 2014-10-08


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน" โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ 26 กันยายน 2557 2014-09-26


คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผลิตเครื่องแกง 25 กันยายน 2557 2014-09-25


ภาพการศึกษาดูงานโรงงานหมูหยอง บริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดพัทลุง และภาพลงพื้นทีเพื่อติดตาม กลุ่มผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตรา ครก 17/9/57 2014-09-17


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com