Responsive image

ภาพการศึกษาดูงานโรงงานหมูหยอง บริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดพัทลุง และภาพลงพื้นทีเพื่อติดตาม กลุ่มผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตรา ครก 17/9/57 2014-09-17


ประมวลภาพกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อม ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก 30 สิงหาคม 2557 2014-08-30


โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ (สพม.16) ค่าย 5 ครั้งที่ 2 2014-08-15


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2014-07-24


เสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 2014-07-07


ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557 2014-07-07


โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ (สพม.16) ค่าย 5 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557 2014-06-27


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำป้ายชื่อพรรณไม้" 26 - 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา 2014-06-26


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเซลล์พืชและระบบอวัยวะของสัตว์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 2014-06-21


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" โรงเรียนอนุบาลสงขลา วันที่ 20 มิถุนายน 2557 2014-06-20


รวมทั้งหมด : 24 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าถัดไป>>