Responsive image

ประมวลภาพ "สานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏ ครั้งที่ 6" เมื่อวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2012-12-27


ประมวลภาพ งานปีใหม่ "ชาววิทย์ สุขสันต์ สุขขี ตลอดปี งูเล็ก 2013" เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนสงขลา 2012-12-24


โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภักสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ ให้กับ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์วิทย 2012-12-14


ประมวลภาพ "กาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตา ประเภทผลการเรียนดี" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2012-12-12


ประมวลภาพ "ชาวราชภัฏรวมใจพัฒนา" ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2012-12-06


รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 2012-11-29


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ You are Galileo! Workshops in Thailand ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์การ UNESCO ร่วมถึง NAOJ ประเทศญี่ปุ่น และ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาส 2012-11-26


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "รายงานความก้าวหน้างานวิจัย" ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 2012-11-25


การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 2012-11-21


โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รุ่น ๒ 2012-10-08


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com