พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยพระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา