เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
-
หัววัดโซเดียมไอโอไดด์
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
ห้องนิวเคลียร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
2
Anemometer
เครื่องวัดอัตรความเร็วลม
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
3
Atomic Absorption Spectrophotometer
เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
2019-05-31
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
4
Balance 0.0001 g
เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2020-03-13
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
5
Balance 0.0001 g
เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2019-04-26
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
6
Balance 0.0001 g
เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2019-05-02
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
7
Balance 0.0001 g
เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2019-03-20
ห้องปฏิบัติการกลาง
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
8
Balance 0.0001 g
เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2018-09-28
ห้องปฏิบัติการกลาง
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
9
Balance 0.001 g
เครื่องชั่งละเอียด 3 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2018-10-26
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
10
Balance 0.01 g
เครื่องชั่งละเอียด 2 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2019-04-26
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี

Total 63 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


เมนูอื่นๆ