- ค่ายวิทยาศาสตร์
- ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
- หลักสูตรระยะสั้น
- หลักสูตรระยะยาว


- รับวิเคราะห์อาหารและน้ำ
- ตรวจหาเชื้อ
- ทดสอบสารอาหาร
- ทดสอบตัวอย่าง


- ห้องประชุม/ห้องสัมมนา
- ห้องประชุม 80 คน
- ห้องประชุม 60 คน
- ห้องประชุม 20 คน


- เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา


- ข้อมูลบริการวิชาการ
- ข้อมูลบริการห้องประชุม
- ข้อมูลบริการเครื่องมือ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์น่ารู้

Real-Time PCR

สามารถวัดปริมาณของดีเอ็นเอเป้าหมายตั้งต้นจากสิ่งต้องการตรวจวัดได้และสามารถวัดปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นมาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้กระบวนการเสร็จสิ้นก่อน ...
สถิติการเข้าชม
    วันนี้
8
    เดือนนี้
563
    ปีนี้
15,761
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com