เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
Balance 0.01 g
เครื่องชั่งละเอียด 2 ตำแหน่ง
พร้อมใช้งาน
2018-11-23
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
2
Bomb Calorimeter
เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน
พร้อมใช้งาน
2018-11-12
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
3
Carbon Dioxide Meter
เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
ห้องปฏิบัติการกาลาง
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
4
Centrifuge
เครื่องหมุนเหวี่ยงสาร
พร้อมใช้งาน
2020-03-13
สาขาเคมี
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
5
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2019-07-31
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
6
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-10-26
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
7
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-05-08
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
8
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-05-08
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
9
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-05-11
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
10
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-05-18
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี

Total 63 Record : 7 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


เมนูอื่นๆ