เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
Conductivity meter
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมใช้งาน
2019-12-02
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
2
Conductivity meter
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
3
Cool incubators
ตู้บ่ม
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
4
Digital Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
5
Force Gauge
เครื่องวัดแรง
พร้อมใช้งาน
2019-12-17
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
6
Fourier transform infrared spectroscopy
เครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรดสเปคโทรสโกปี
พร้อมใช้งาน
2019-04-29
ห้องปฏิบัติการกลาง
รับผิดชอบ นางสาวฤทัยทิพ อโนม
7
Furnace
เตาเผา
พร้อมใช้งาน
2020-02-21
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
8
Furnace
เตาเผา
พร้อมใช้งาน
2019-10-31
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
9
Furnace
เตาเผาความร้อนสูง
พร้อมใช้งาน
2020-02-28
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
10
Gas Chromatograph
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี

Total 63 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


เมนูอื่นๆ