เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-05-08
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
2
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-05-11
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
3
Centrifuge
เครื่องเหวี่ยงสารละลาย
พร้อมใช้งาน
2018-05-18
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
4
Conductivity meter
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมใช้งาน
2019-12-02
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
5
Conductivity meter
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
6
Cool incubators
ตู้บ่ม
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
7
Digital Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
8
Force Gauge
เครื่องวัดแรง
2019-12-13
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
9
Fourier transform infrared spectroscopy
เครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรดสเปคโทรสโกปี
พร้อมใช้งาน
2019-04-29
ห้องปฏิบัติการกลาง
รับผิดชอบ นางสาวฤทัยทิพ อโนม
10
Furnace
เตาเผา
พร้อมใช้งาน
2019-12-09
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี

Total 70 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


เมนูอื่นๆ