เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
UV-Vis spectrophotometer
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
2019-11-14
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
2
UV-Vis spectrophotometer
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
2019-11-20
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
3
UV-Vis spectrophotometer
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
2019-11-08
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
4
UV-Vis spectrophotometer
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
5
UV-Vis spectrophotometer
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
พร้อมใช้งาน
2019-10-27
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
6
Vernier Calliper
เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
7
water bath
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
2018-10-31
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
8
water bath
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
2019-05-22
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
9
water bath
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
2018-11-07
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
10
water bath
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี

Total 70 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7


เมนูอื่นๆ