เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
water bath
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
2019-05-22
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
2
water bath
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
2018-11-07
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
3
water bath
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี

Total 63 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7


เมนูอื่นๆ