เลือกเมนูการเข้าใช้งานระบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เปิดบริการ

ลำดับ
รายการ
รูปภาพ
สถานะเครื่อง
วันที่ใช้งานล่าสุด
ที่ตั้ง/ผู้รับดูแล
1
Furnace
เตาเผา
พร้อมใช้งาน
2019-10-31
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
2
Furnace
เตาเผาความร้อนสูง
พร้อมใช้งาน
2018-11-01
สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธินี ช่วยมณี
3
Gas Chromatograph
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
4
High-performance liquid chromatography
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
5
High-performance liquid chromatography
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
6
Hot air oven
ตู้อบลมร้อน
พร้อมใช้งาน
2019-08-14
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
7
Hot Air Oven
ตู้อบลมร้อน
2019-12-20
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
8
Incubator
ตู้บ่มเชื้อ
พร้อมใช้งาน
2018-11-23
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี
9
Incubator, Microprocessor-Control
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใช้งาน
0000-00-00
สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
10
lab 5
ห้องปฏิบัติการ 5
พร้อมใช้งาน
0000-00-00


Total 70 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


เมนูอื่นๆ