Responsive image

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำนักงานและงานห้องปฏิบัติการงานศูนย์เครื่องมือกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มารู้จักกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเบื้องต้น เช่น สาเหตุ อาการ การแพร่เชื้อ และการดูแลรักษา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี)


สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AI and Data Science for Management Level #3


สสวท. ชวนนักเรียนส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมดเขต 14 กพ.นี้


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน” (HEALTHY PLANTS FOR A SUSTAINABLE EARTH)


โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ มีความยินดีแจ้งให้ทราบถึงทุนการศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัคร สำหรับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในเกรด 9 ถึง 11 (อายุ 14 ถึง 17 ปี) ในป


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะง


รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] หน้าถัดไป>>