Responsive image

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "รายงานความก้าวหน้างานวิจัย" ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 2012-11-25


การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 2012-11-21


โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รุ่น ๒ 2012-10-08


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ระหว่าง 2012-10-03


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศ 2012-09-27


ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด อ.สะเดา จ.สงขลา วันที่ 13/9/2555 2012-09-13


"โครงการวันเดียว เที่ยวสองนคร" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา จัดอบรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ 2012-08-24


คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2012-08-16


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษา" ให้กับ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2012-08-10


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน" ให้กับ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2012-08-10


รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com