• หน้าแรก
  • ประวัติ
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • งานวิจัย
  • ดาวน์โหลด
  • เว็บบอร์ด
  • เว็บบอร์ด
 
ชื่อภาษาไทย : หม้อนึ่งความดันไอน้ำ ชื่อภาษาอังกฤษ : Autoclave
ผลิตภัณฑ์/รุ่น : Tomy รุ่น SS-325 รหัสครุภัณฑ์ : R.I.SK.WB.07.39.02.43
วันที่รับเข้ามา : 0000-00-00
   
 

  

Autoclave เป็นหม้ออัดความดันไอน้ำแรงสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค จุลินทรีย์ขนาดเล็ก โดยใช้ไอน้ำร้อนและอยู่ในระบบปิดเพื่อให้เกิดแรงดันอากาศสูง ทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ของที่ผ่านการอบไอน้ำที่ความดันสูงแล้ว อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึงมักใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อฆ่ากำจัด ต้นต่อของเชื้อโรค เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ทำความสะอาดภาชนะได้เป็นอย่างดี ก่อนจะนำมาใช้งานอีกครั้ง ส่วนการใช้งานเครื่อง Autoclave นั้น ควรมีการทดสอบเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่อง Autoclave

การใช้งาน นำสิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ ฆ่าเชื้อ วางลงในหม้อ autoclave ที่ให้ความร้อนและแรงดันของไอน้ำสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติ ในระยะเวลาหนึ่ง การนึ่งฆ่าเชื้อโดยทั่วไปจะใช้สภาวะที่ อุณหภูมิ 121 -132 C แรงดันอากาศของไอน้ำ ที่ประมาณ15 PSI โดยใช้ระยะเวลานึ่ง 15-20 นาที

-

-

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา2 ชั้น 4 โปรแกรมชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
 
  a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |