เมื่อนานมาแล้วประมาณ 100 กว่าปีรุ่นปู่ย่าตายาย ได้นำเมล็ดกาแฟมาคั่วและตำ เพื่อนำมาใช้ในงานแต่งงานหรืองานบุญต่างๆและจำหน่ายกันในตลาดนัดควนโดน ทุกๆวันพุธ และจำหน่ายในหมู่บ้าน มานานประมาณ 40ปี หลังจากนั้นแม่ก็สานงานต่อ โดยทำการตลาดเพิ่มขึ้น เพิ่มพื้นที่การขายตามตลาดนัด และขายที่บ้าน ซึ่งขายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวควนโดนส่วนใหญ่จะดื่มกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 95 ในอดีต ทุกๆเช้า คนในหมู่บ้านกาแฟดื่มกันในครอบครัวแต่ปัจจุบันทุกๆเช้าจะมีร้านจำหน่ายจะมีร้านน้ำชากาแฟจำหน่ายซึ่งเป็นที่รู้จักคำว่า โกปีควนโดน
         ต่อมาประมาณปี 2559 ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยมีสมาชิกประมาณ 10 ถึง 15 คนปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 25 คนและได้แต่งตั้งนางสาวยารอนี มาลินี เป็นประธานกรรมการ กลุ่มกาแฟคอนโดไงจดทะเบียนเป็นไฟล์ดีโอท๊อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเป็นที่รู้จักจากหน่วยงานต่างๆจึงทำให้สถานีโทรทัศน์ช่อง9 มาถ่ายทำ (คุยขโมงบ่าย 3 โมง) ทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างเเพร่หลาย ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้นมากจนถึงทุกวันนี้ สามารถนำมาเป็นของฝากประจำอำเภอควนโดน(ของดีอำเภอควนโดน)
       กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน จังหวัดสตูล เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟสูตรโบราณ แต่เพราะยังขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทางกลุ่มต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาดังนี้

1. ต้องการสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน
2. สูตร 3 in 1 บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

       จากการที่กลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตกาแฟสูตรโบราณ งานศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้ประสานความร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
2. แนะนำเรื่องความสะอาด สุขลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
3. แนะนำการทำบรรจุภัณฑ์  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การฝึกอบรม

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์