ได้เริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาเกิดจากการร่วมมือและริเริ่มปรึกษาหารือร่วมกันของคนในชุมชนที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสินค้าเกษตรราคาต่ำ เช่น ราคายางพาราตกต่ำ พืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้ เนื่องจากการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ซึ่งไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง
        จากการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกล้วยหิน โดยส่วนใหญ่จะเพาะปลูกในสวนยางพาราเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีราคาสูง แต่เมื่อไม่นานราคาของกล้วยหินตกต่ำมาก จึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปกล้วยหินให้เป็นสินค้าที่ราคาสูงและเพิ่มราคาของสินค้าเกษตร เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยแปรรูปเป็นกล้วยฉาบเคลือบแก้ว
        แรกเริ่มมีสมาชิกร่วมกันลงมือทำ ประมาณ 3-4 คน ปรากฏว่ามีที่ดึงดูดใจในรสชาติของกล้วยฉาบเคลือบแก้ว หรือกล้วยฉาบรสหวาน และเมื่อ พ.ศ. 2559 เริ่มขยายตลาดจำหน่ายในชุมชน และมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาติดต่อให้ไปจัดแสงสินค้าในงานออกรางวัลของ ธกส. จึงทำให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมาทางกลุ่มได้แปรรูปกล้วยฉาบ หลายรสชาติเพิ่มขึ้น เช่น รสหวาน รสเค็ม รสปาปริก้า รสสาหร่าย รสสปาเก็ตตี้ นอกจากนี้ยังขยายการแปรรูปผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ราคาตกต่ำอีกด้วย เช่น ลูกตะลิงปริงอบน้ำผึ้ง มะม่วงเบาเชื่อมแห้ง เป็นต้น ต่อมา ปี พ.ศ. 2561 มีสามาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 คน เป็น 9 คน และใน พ.ศ. 2562 มีจำนวนสมาชิก 15 คน ซึ่งสมาชิกที่เพิ่มขึ้นได้จาการลงมติของกลุ่ม

       กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา เป็นกลุ่มที่แม่บ้านที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยฉาบ ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตที่ถูกต้องตามหลักอนามัย แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า มีผลิตภัณฑ์ไม่กี่ชนิด ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา จึงมีความต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาดังนี้

1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย
2. ต้องการช่องการทางตลาดที่เพิ่มมากขึ้น

       งานศูนย์เครื่องมือกลาง ทราบถึงปัญหาที่ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนท้อนพัฒนา ประสบอยู่จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา

1. ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มรสชาติปาปริก้า และรสสาหร่าย โดยยังมีรสดั้งเดิม คือ รสเค็มและรสหวาน จำหน่ายตามปกติ
2. มีการเพิ่มบรรจุภัณฑ์จากเดิม คือ ใส่ถุงพลาสติก มัดยาง ชั่งกิโลจำหน่าย ขณะนี้ได้เพิ่มเป็นถุงซิปพลาสติก มีการติดสติ๊กเกอร์แต่ยังเป็นแบบเดิมของกลุ่ม ยังไม่ได้รับการออกแบบใหม่
3. ยังไม่ได้พัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ รอการออกแบบ
4. มีช่องทางจำหน่ายออนไลน์  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การฝึกอบรม

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์