แรกเริ่มที่ได้ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา คนในชุมชน หมู่ที่ 1 ควนโดน ปลูกข้าวทานเองซึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูลได้เป็นพื้นที่ธรณีโลกอยู่แล้ว และเป็นข้าวที่รสชาติดี อิ่มนาน และส่วนที่เหลือจึงนำมารวมกลุ่มทำข้าวซ้อมเมือและมีการสมทบทุน เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม ทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีแนวคิดให้คนในชุมชนได้ทานข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทางกลุ่มมีแนวคิดที่จะให้มีสินค้าเพิ่มขึ้น และรักษาภูมิปัญหาไว้สู่รุ่นลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า ตอนนี้ทางกลุ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะในชุมชน ที่ตั้งกลุ่ม 382 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีสมาชิก 35 คน ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนโอท๊อป หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายร้านของฝากในอำเภอ และในจังหวัด

ตําแหน่งที่ตั้งกลุ่ม
540 หมู่ 1 เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
< โทร. 083-1859409
       กลุ่มวิสาหกิจข้าวซ้อมมือชุมชนควนโดนใน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลควนโดน ด้วยเห็นว่าข้าวซ้อมมือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มมีปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้

1. ต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์

       จากการที่งานศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน จังหวัดสงขลา ทำให้ทราบถึงปัญหาหลายๆ งานศูนย์เครื่องมือกลาง จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำดังนี้.

1. ออกแบบบรรจุภณฑ์ตามโภชนาการ
2. กรรมวิธีการผลิตน้ำนมข้าวกล้องไนส์เบอรี่
3. การควบคุมวิธีการผลิต
4. การดัดแลงส่วนผสมจากวัตถุดิบที่มี เช่น ช้น้ำเต้าหู้แทนนมสด ใช้น้ำอ้อยแทนน้ำตาลทรายขาว
5. การใช้ข้าวหรือธัญพืชชนิดอื่นมาผสมผสานการทำน้ำนมข้าวไลส์เบอรี่  • การลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา

  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก

  • การฝึกอบรม

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์