Responsive image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส จำนวน 1 คัน และรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน


ประกาศผู้ชนะจ้างวิเคราะห์ 17 ตัวอย่าง


ประกาศผู้ชนะจ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โอท๊อปประเภทจักสาน


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ สนง.เกษตรและสหกรณ์สงขลา


ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า


ประกาศ รับสมัคร "จิตอาสาเฉพาะกิจ


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43


งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา″ ครั้งที่ 5


รวมทั้งหมด : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>
   


ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com